Fixing Elementor Preview Failed to Install Error

Andronova
Writer Andronova 5 Minimum Reading

Elementor preview could not be loaded, one of the compatibility problems that occasionally occurs on WordPress sites.

Sponsored Ad
Ad imageAd image

If you are encountering the Elementor error, you can fix the problem by following the steps below:

 1. Önizleme Hata Ayıklama:
  • Elementor’un önizleme modunda hata ayıklamayı etkinleştirmek için “Önizleme Hata Ayıklama” seçeneğini kullanın. Bu, sayfada yönlendirme olup olmadığını kontrol etmenizi sağlar.
 2. Tema Kontrolü:
  • Temanızın eksik dosyalar içerip içermediğini kontrol edin. Eğer dosyalar eksikse, temanızı güncelleyin veya temayı değiştirin.
 3. .htaccess Dosyası:
  • Sitenizin kök dizinindeki .htaccess dosyasını kontrol edin. Eğer bu dosya eksikse veya bozuksa, bir yedeğini alın ve sağlam bir kopya ile değiştirin.
 4. HTTP Hataları:
  • Tarayıcınızın geliştirici araçları kullanarak (F12 tuşu ile açılabilir), ağ sekmesine geçin ve HTTP hatalarını kontrol edin. Eğer bir hata varsa, bu hatayı çözmek için gerekli adımları atın.
 5. Tarayıcı Sorunları:
  • Farklı bir tarayıcı veya tarayıcıda gizli pencere kullanarak deneme yapın. Bazı durumlarda, tarayıcı önbelleği veya çerezleri sorunlara neden olabilir.
 6. Elementor ve WordPress Sürümlerini Kontrol Edin:
  • Elementor ve WordPress’in en son sürümlerini kullanmaya özen gösterin. Güncellemeler, potansiyel hata düzeltmelerini içerebilir.
 7. Elementor Eklentisini Kontrol Edin:
  • Elementor eklentisinin güncel olduğundan emin olun. Eğer güncel değilse, güncelleyin veya gerekiyorsa yeniden yükleyin.
 8. Eklenti Uyumsuzluklarını Kontrol edin:
  • Yeni bir eklenti kurduysanız veya güncellediyseniz, eklentiyi pasif yapıp deneyin. Duruma göre Elementor hariç tüm eklentileri devre dışı bırakıp teker teker aktif yaparak deneyin.
Could not load preview 2
Elementor preview failed to load WordPress

Fixing Elementor Preview Failed to Install Error

If you are getting the “Failed to load preview” error, you can try the following solution steps:

 1. Enable Safe Mode:
  • Enable safe mode of Elementor and check if the issue still occurs in this mode.
 2. Check Theme Files:
  • Check if theme files are missing. If the theme is missing, install a theme or reinstall the existing theme.
 3. Do WordPress Address and Site Address Match?:
  • In the WordPress admin panel, in the “Settings > General” section, make sure that the WordPress Address (URL) and Site Address (URL) fields are the same.
 4. Check Permalinks:
  • Go to “WP Admin > Settings > Permalinks”, select “Plain” and save the changes. This is important to check if the problem is solved or not.
 5. Editing in Incognito Mode:
  • Try editing in incognito mode in your browser. This may rule out an issue with browser cache or add-ons.
 6. If You Are Using Rocket or a Different Plugin:
  • If you are experiencing an issue with the Rocket Loader if you are using it, follow the provided solution to fix the issue.
 7. Debug Preview:
  • Check the page for redirects by clicking the “Debug Preview” button in Elementor.
 8. Check index.php File:
  • index.php dosyasının içeriğini kontrol edin. Eğer dosya başka bir içerik içeriyorsa veya adı değiştirilmişse, bu hataya neden olabilir. Gerekirse, dosyayı WordPress gereksinimlerine uygun bir şekilde düzenleyin.
 9. index.html Dosyasını Kaldırın:
  • Eğer şablonları düzenleyemiyorsanız, public_html klasörünüzün altında “index.html” dosyasını bulun ve gerekiyorsa kaldırın.
 10. Barındırma Sorunlarını Çözün:
  • WordPress kurulumunuzun .htaccess dosyasını kontrol edin. Eğer eksikse, bu bağlantıdaki rehberi kullanarak oluşturun.
  • Barındırma şirketinizle iletişime geçerek sunucunuzun PHP $_GET değişkenini silip silmediğini kontrol edin.
 11. HTTP Sorunlarının İncelenmesi:

Eğer HTTP hataları alıyorsanız, aşağıdaki çözüm önerilerini deneyebilirsiniz:

403 Hatası:

 1. .htaccess Dosyasını Kontrol Edin:
  • Mevcut .htaccess dosyanızı indirin ve yedek olarak saklayın.
  • Ardından, sunucunuzdan .htaccess dosyasını silin.
  • Sitenizi ziyaret ettiğinizde, yeni bir varsayılan .htaccess dosyası otomatik olarak oluşturulacaktır.
  • İndirdiğiniz .htaccess dosyasına bakarak düzeltilmesi gereken herhangi bir kod olup olmadığını kontrol edin.
 2. Dosya İzinlerini Kontrol Edin:
  • Barındırma sağlayıcınıza WordPress dizinlerinizin ve dosyalarınızın doğru izinlere sahip olup olmadığını kontrol etmelerini isteyin.
 3. Güvenlik Eklentilerini Kontrol Edin:
  • Sorun, bir güvenlik eklentisinden kaynaklanıyorsa, eklentinin öğrenme modunu etkinleştirin veya destek ekibiyle iletişime geçin.
 4. Mod_Security Kontrol Edin:
  • It may be caused by your server's firewall such as mod_security. Check this by contacting your hosting company.
 5. Check for Plugin Conflict:
  • Disable all plugins except Elementor. If the problem is fixed, determine that the problem is with another plugin.
  • Reactivate each plugin one by one and test your site with each reactivation. Continue testing until you find the plugin causing the malfunction.

401 Error:

 • If you are getting a 401 error, you are trying to access a page that requires authentication. If the page should not require authentication, contact your host or check the authentication settings in your security plugins.

500 Error:

Here are the steps to fix the WordPress preview could not be loaded error.

Writer Andronova
To follow:
Andronova produces solution-oriented content for many problems in the field of Technology. Users who want to get support service from our site, which contains technology news from time to time, may need to contact the customer services included in the content.
Leave a review

Leave a review

Your email address will not be published. Required fields*They are marked with